Venäjän lain mukaan ulkomaalaisen tulee 7 päivän sisällä maahantulonsa jälkeen rekisteröidä viisuminsa OVIRissa eli viisumi- ja rekisteröintitoimistossa. Rekisteröintiä ei kuitenkaan tarvita, mikäli oleskelu maassa kestää maksimissaan 7 päivää. Hotellien tulee kuitenkin rekisteröidä asiakkaansa viisumi heti. Rekisteröinti tehdään aina uudestaan kussakin kohteessa (esim. kiertomatkoilla joka kaupungissa).

Turistiviisumi on myönnetty hotellin tai venäläisen matkatoimiston tai vastaavan tahon (merkitty viisumiin) antaman vahvistuksen perusteella.

Kutsuviisumi on myönnetty kutsujan (merkitty viisumiin) antaman puollon perusteella ja viisumi tulee rekisteröidä kutsujan antamien ohjeiden mukaisesti.

KUKA REKISTERÖI?

Majoituttaessa hotelliin, hotelli tekee rekisteröinnin asiakkaan puolesta. Mahdollinen maksu rekisteröinnistä veloitetaan hotellissa. Hotellit rekisteröivät asiakkaan viisumin jokaiselta majoitusvuorokaudelta. Kiertomatkoilla viisumi rekisteröidään joka kohteessa ja mahdollinen rekisteröintimaksu veloitetaan samoin joka kohteessa/hotellissa. Hotelliin saapuessanne tarkistakaa kuitenkin erikseen huolehtiiko hotelli rekisteröinnistä sillä kaikilla ei ole tätä rekisteröintioikeutta.

Mikäli asiakas majoittuu muualle kuin hotelliin, tulee rekisteröinti hoitaa viisumiin merkatun kutsun antajan kanssa.

Rekisteröintiä varten tarvitaan
- passi,
- viisumi ja
- maahantulokortti tai valokopio niistä sekä
- osoitetiedot siitä missä majoittuu.
Tästä johtuen on maahantulokortti (Migration.card) täytettävä aina Venäjän rajalla menomatkalla (ei koske päivämatkoja) ja saatava siihen rajaviranomaisten leima. Maahantulokortin toinen osa palautetaan paluumatkalla Venäjän rajalle.
Valitettavasti kyseistä korttia ei aina automaattisesti rajalla tarjota, vaan se on erikseen pyydettävä. Kortti on ainakin toistaiseksi vain venäjänkielinen ja se on ohjeiden mukaan täytettävä myös venäjän kielellä. Mikäli henkilö ei osaa venäjää, hän voi sen täyttää myös latinalaisin kirjaimin. Tätä varten on syytä mukana pitää erillinen täyttöohje.

HUOM. Mikäli matkustaja ei ole sääntöjen mukaisesti rekisteröinyt viisumiaan, voidaan hänelle rajalla maasta poistuessa langettaa sakkomaksu ja riskinä on myös monikertaviisumin menettäminen.


Pikahaku

Pakettimatka