Noudatamme valmismatkoillamme Yleisiä matkapakettiehtoja ja Matka-Prima Oy:n erityisehtoja.
Välitystoiminnassa sovelletaan vastuullisen matkanjärjestäjän erityisehtoja (lento- ja laivayhtiöt, muut matkanjärjestäjät).
Räätälöidyillä ryhmä- ja yksityismatkoilla voi olla lisäksi matkakohtaisia erityisehtoja.

Matka-Prima Oy:n erityisehdot

1. Matkan varaus ja matkaehdot, tilaus- ja toimitusmaksut
1.1. Jos matka varataan yli 30 vrk ennen lähtöä, asiakas suorittaa matkavarauksen yhteydessä ennakkomaksun 50-250 EUR (matkan hinnasta riippuen). Puhelimitse tai sähköpostilla varattaessa maksusta lähetetään lasku, jolla maksu suoritetaan pankin kautta. Maksuehto 7 vrk netto. Loppusuoritus maksetaan matkasta riippuen useimmiten 28 vrk ennen matkaa. Jos matka varataan alle 28 vrk ennen lähtöä, asiakas suorittaa matkavarauksen yhteydessä koko matkan hinnan. Maksuehto 7 pv netto.
1.2. Mikäli asiakas laiminlyö velvollisuutensa suorittaa matkan hinnan määräajassa, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa tehty matkavaraus siitä asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta.
1.3. Erikoistilausten ja lisäpalveluiden, esimerkiksi teatterilippujen, varaukset ovat aina heti sitovia.

1.4. Venäjän lain mukaan hotellit saattavat periä viisumin rekisteröinnistä noin 3-5 euron suuruisen rekisteröintimaksun.
1.5. Veloitamme yksityismatkapalveluista ja majoitusvarauksista tilauskuluina 15 EUR. 
Matka-asiapapereiden toimituskuluina postitse lähetettynä veloitamme 15 EUR. Lisäksi veloitamme mahdolliset kirjaus-, pika-, rahti-, lähetti- tms. maksut.

2. Hinnat, hinnan muutokset, hintaan sisältyvät palvelut, toimistokulut ja peruutusehdot
2.1. Hinnat perustuvat kulloinkin voimassa oleviin valuuttakursseihin ja hinnastoihin, joiden mahdollisesti muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin.
2.2. Matkan tilaushetkellä voimassa oleva hinta on asiakasta sitova. Matkanjärjestäjä voi tehdä erilaisia hintatarjouksia esimerkiksi alentaen esitteessä mainittuja hintoja. Alennetut hinnat ovat voimassa sen ajan, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske aikaisemmin tilattuja matkoja.
2.3. Matkan hintaan sisältyvät palvelut on mainittu kunkin matkan matkaohjelmassa erikseen.
2.4. Kansainvälisten säännösten mukaisesti hotellihuoneen saa yleensä klo 14 ja se on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12 ellei kohteessa toisin ilmoiteta.
2.5. Matkanjärjestäjällä on oikeus antaa asiakkaalleen paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Matkanjärjestäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa niitä kaikille matkustajille
2.6. Lisämaksullisten palveluiden tilaaminen, esimerkiksi yhden hengen huoneen, tilaaminen ei välttämättä takaa, että kyseinen palvelu voidaan aina järjestää. Mikäli asiakas ei saa maksamiaan lisäpalveluja palautetaan perityt lisämaksut matkan jälkeen, muita korvauksia ei lisäpalvelujen puuttumisesta makseta.
2.7. Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista veloitettavat toimistokulut ovat 50 €/henkilö.
2.8. Matkan hintaa ei palauteta, mikäli matka peruuntuu viranomaisten evätessä viisumin.
2.9. Peruutustapauksissa jo hankituista viisumeista veloitetaan normaali hinnaston mukainen hinta. Mikäli peruutuksesta ei ilmoiteta lainkaan, veloitetaan matkan hinta kokonaisuudessaan. Käyttämättömästä hotellimajoituksesta tai muusta palvelusta ei suoriteta palautusta.
2.10. Seura- ja ryhmämatkat edellyttävät tiettyä vähimmäisosanottajamäärää matkoilla. Mikäli matkalle ilmoittautuneita ei ole riittävästi on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matka tai ilmoittaa hinnan korotuksesta vähäisen matkustajamäärän vuoksi viimeistään 21 vuorokautta ennen lähtöä.

3. Matkustajan vastuu
3.1. Matkustajan on ilmoitettava osoitteensa ja puhelinnumeronsa matkaa varatessaan. Mikäli ne ennen matkaa muuttuvat tai matkustaja tilapäisesti oleskelee ennen matkaa muualla on uudet yhteystiedot ilmoitettava. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle lento- ja laivayhtiöiden kulloinkin vaatimat henkilötiedot.
3.2. Mikäli matkaohjelmassa ilmoitettu aikataulu poikkeaa matkaa varattaessa tai myöhemmin toimitetusta aikataulusta, pätee aina viimeiseksi ilmoitettu aikataulu. Erehdyksiä matkaa varattaessa voi aina sattua ja siksi matkustajan velvollisuus on tarkastaa, että osanottajatodistuksessa, laskussa tai lipuissa on juuri ne tiedot, joista myyjän kanssa on sovittu.
3.3. Kansainväliset sopimukset kieltävät menopaluulippujen käyttämisen vain yhteen suuntaan eikä lippuja tai muita matkaan kuuluvia palveluita saa luovuttaa toiselle henkilölle.
3.4. Matkustaja, joka eroaa ryhmästä tai ei käytä varaamaansa majoitusta, on velvollinen seura- ja ryhmämatkoilla ilmoittamaan matkanjohtajalle asiasta. Matkustaja on myös velvollinen saapumaan hotellille hyvissä ajoin ennen poiskuljetuksen lähtöä, sekä ottamaan matkanjohtajaan yhteyttä vähintään vuorokautta ennen lähtöä mm. mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi. Mikäli matkustaja ei noudata tätä ilmoittautumisvelvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, matkustaja vastaa itse paluukustannuksista.
3.5. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista

Valvontaviranomainen:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5, 00531 Helsinki
Käyntiosoite:
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Puhelin: 029 505 3000 (vaihde)
kirjaamo@kkv.fi
www.kkv.fi 


Pikahaku

Pakettimatka